Gia hạn Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh gia hạn chủ trương đầu tư Dự án "Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đến ngày 31/12/2017.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều chỉnh Văn kiện Dự án và tiến hành các thủ tục với WB về điều chỉnh Hiệp định Tài trợ theo quy định; đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện hoàn thành Dự án trong thời gian được gia hạn.

Trước đó, tháng 9/2016, Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng. Theo đúng thời hạn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2016.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các chuẩn quốc tế cho lĩnh vực ngân hàng thông qua việc xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại và tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình. 

Dự án sẽ hỗ trợ 3 đơn vị thụ hưởng nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan, thông qua việc: i) Xây dựng một hệ thống tập trung và tích hợp cho quy trình nghiệp vụ tiên tiến và một kiến trúc thông tin công nghệ hiện đại; và ii) Tăng cường năng lực thể chế.