Dự thảo về Chống tin nhắn rác: Được phép gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7- 22 giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là nội dung dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác mà Bộ TT&TT đang xin ý kiến các bên.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Điều 5 dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác mà Bộ TT&TT đang được xin ý kiến của người dân quy định: Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 01 số thuê bao. Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn có định dạng DKQC. Nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn.

Tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung như: Giới thiệu người quảng cáo đề nghị đăng ký; Hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập; Hướng dẫn từ chối qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập.

Đặc biệt, Thông tư cũng nêu rõ: Chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ.

Trong vòng 24h kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Người quảng cáo phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất về đầu số 5656 và đồng bộ dữ liệu đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất về hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo.

Thông tư cũng quy định tiêu chí đánh giá tình trạng tin nhắn rác như: Phản ánh tin nhắn rác hợp lệ của người dùng thông qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác trên đầu số 5656; Phản ánh tin nhắn rác được gọi là hợp lệ khi có đầy đủ thông tin về nguồn phát tán, số phản ánh, nội dung phản ánh có nghĩa, phản ánh không trùng lặp đồng thời về nguồn phát tán, số phản ánh, nội dung phản ánh trong vòng 1 giờ và được doanh nghiệp viễn thông xác minh có dữ liệu trên hệ thống của các mạng viễn thông.

Số tin nhắn chiều đến thuê bao mạng đó nhận được là tổng số tin nhắn mà thuê bao của nhà mạng mạng đó nhận được bao gồm tin nhắn từ người dùng tới người dùng; từ ứng dụng tới người dùng; tin nhắn từ các tên định danh, đầu số ngắn, không bao gồm các tin nhắn chiều đến quốc tế.

Số tin nhắn rác bị chặn liên mạng được xác định của mạng A là tổng số tin nhắn rác từ mạng A gửi sang các mạng khác, do các mạng khác chặn được và báo cáo về Cục An toàn thông tin.

Số tin nhắn gửi tới các mạng khác được xác định là của mạng A là tổng số tin nhắn gửi từ mạng A tới các mạng khác do mạng A báo cáo về Cục An toàn thông tin.

Về tiêu chí đánh giá tình trạng cuộc gọi rác, Thông tư quy định: Phản ánh hợp lệ của người dùng về cuộc gọi rác thông qua đầu số tiếp nhận phản ánh cuộc gọi rác 5656.

Phản ánh cuộc gọi rác hợp lệ khi có đầy đủ thông tin về nguồn phát tán, số phản ánh, nội dung phản ánh trong khoảng 01 giờ và được doanh nghiệp viễn thông xác minh có dữ liệu trên hệ thống mạng viễn thông của mình.

Số cuộc gọi đi là số cuộc gọi thuê bao mạng đó phát sinh bao gồm số cuộc gọi nội mạng và số cuộc gọi liên mạng.