Đà Nẵng ứng dụng Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

 
VietTimes -- Sở Tư pháp TP Đà Nẵng vừa áp dụng phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Bên cạnh đó, ngoài phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia như hiện nay, Sở Tư pháp Đà Nẵng còn áp dụng phương thức cấp - trả Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.
Để có thể sử dụng ứng dụng này, các cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ yêu cầu và nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Đối với hình thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, cá nhân vào địa chỉ đăng ký tại địa chỉ: http://sotuphap.danang.gov.vn và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn, sau đó nhận kết quả qua đường bưu chính hoặc trực tiếp đến tại trụ sở của cơ quan Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để nhận.  
Theo Sở Tư pháp, đây là phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân. Qua đó, tạo điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức có thêm lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 
Theo phương thức cấp mới, người dân đăng ký trên trang trực tuyến hoặc ra bưu cục gần nhất của Bưu chính Bưu điện thành phố nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu điện và trên trang trực tuyến. Qua đó, giúp cho Sở Tư pháp giảm áp lực tiếp dân hàng ngày, giảm thời gian nhập liệu do người dân đã kê khai trước trên trang trực tuyến. Đồng thời, tập trung vào công tác xử lý hồ sơ, đảm bảo việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp đúng thời gian, thông qua đó cải cách các thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.
Được biết, phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đã được Sở Tư pháp phối hợp với Viettel từ tháng 3/2016. Để tiếp tục tạo điều kiện cho công dân có những lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp triển khai dịch vụ này với Bưu điện Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu của người dân.