Đà Nẵng: Tuyên truyền cấm hút thuốc lá tại đám cưới, lễ hội

VietTimes -- Nhằm thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, UBND TP. Đà Nẵng vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền việc cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng và các sự kiện, lễ hội.
Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, Đà Nẵng tiến tới cấm hút thuốc lá tại các sự kiện lễ hội, đám cưới.
Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, Đà Nẵng tiến tới cấm hút thuốc lá tại các sự kiện lễ hội, đám cưới.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và các đơn vị chức năng tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời truyền thông về lợi ích của môi trường không thuốc lá, các tấm gương điển hình về bỏ thuốc lá và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng;

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các cấp, ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức treo biển báo cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị và xử lý nghiêm các vi phạm; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn vv...

Các nội dung được Đà Nẵng tập trung truyền thông gồm các địa điểm cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá; quy định cấm bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, đặc biệt là với các bệnh về phổi.

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các cấp, ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc; lồng ghép xây dựng phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc; đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hằng năm, quy định không hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám tang, đám cưới, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước; rà soát, xem xét không cấp giấy phép bán lẻ thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá như khách sạn, nhà hàng...