Đà Nẵng: Phụ nữ mang thai, có con nhỏ được phép ở nhà để phòng bệnh COVID-19

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có chỉ đạo cho phép các trường hợp phụ nữ mang thai, có con nhỏ; các cán bộ, công chức, viên chức có tiền sử bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ cao được phép ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19
Bộ phận tiếp công dân một cửa tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Bộ phận tiếp công dân một cửa tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19, chiều tối 31/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo đến các cơ quan đoàn thể, chính quyền, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chủ động quyết định số lượng người làm việc hàng ngày trên tinh thần: Phân công cán bộ trực cơ quan và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thật cần thiết đến công sở để giải quyết các công việc cấp bách, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu; 

Không tập trung đông người tại công sở trong cùng một thời điểm; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà; riêng đối với các trường hợp phụ nữ mang thai, có con nhỏ; các cán bộ, công chức, viên chức có tiền sử bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ cao được phép ở nhà.

Đối với các cơ quan, bộ phận trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và các cơ quan cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân như: cấp điện, cấp nước, viễn thông, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… phải bố trí đủ lực lượng để làm việc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo dừng việc tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa, chỉ xử lý qua mạng kể từ ngày 2/4. Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan trực tiếp xử lý hồ sơ xem xét, quyết định; Dừng hoạt động của Ban Tiếp công dân TP, chỉ tiếp nhận, xử lý ý kiến công dân qua email, điện thoại.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự; xử lý kiên quyết các trường hợp phạm tội và các trường hợp không tuân thủ quy định cách ly toàn xã hội, đồng thời, báo cáo Bộ Công an để xử lý việc gia hạn visa, gia hạn tạm trú của người nước ngoài trong thời gian cách ly.