Cục ATTP xử lý hồ sơ mức độ 4 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

VietTimes -- Cục An toàn thực phẩm đã công bố công khai thông tin về việc tiếp nhận phản ánh xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm của Cục.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục ATTP.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục ATTP.

Theo đó, công văn công bố của Cục An toàn thực phẩm (ATTP) cho biết, cục đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực an toàn thực phẩm, việc nộp hồ sơ và trả kết quả đã hoàn toàn qua hệ thống mạng.

Trong thời gian vừa qua, Cục được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc chậm trả kết quả hồ sơ của các doanh nghiệp theo quy định. Qua tìm hiểu Cục ATTP nhận thấy một số tổ chức, cá nhân không trực tiếp thực hiện nộp hồ sơ trên hệ thống mà thông qua các đơn vị tư vấn dịch vụ.

Do đó, đã dẫn tới nhiều trường hợp các đơn vị tư vấn dịch vụ không nộp lên hệ thống dịch vụ công của Cục ATTP hoặc khi Cục ATTP có công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung thì các đơn vị tư vấn dịch vụ không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc không nộp lại hồ sơ dẫn tới hồ sơ quá hạn sửa đổi bổ sung.

Cục ATTP đề nghị các tổ chức, cá nhân khi làm hồ sơ nên trực tiếp nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến để chủ động theo dõi tiến trình hồ sơ của doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung hồ sơ theo nội dung của Cục ATTP yêu cầu.

Trường hợp các doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc hoặc các hồ sơ chậm giải quyết, Cục ATTP đề nghị các doanh nghiệp gửi thông tin tới bộ phận hỗ trợ khách hàng theo email hotrokhachhang@vfa.gov.vn, hoặc liên hệ trực tiếp với Cục trưởng Cục ATTP, email: nguyenthanhphong@vfa.go.vn để được giải quyết kịp thời.