Thanh tra nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội

Thanh tra nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 264 về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tại một số dự án.