Cứ 3 người Việt sở hữu 4 thuê bao di động

VietTimes -- Tổng số thuê bao điện thoại đến cuối tháng 6/2016 ước tính đạt 127,1 triệu thuê bao, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thuê bao di động đạt 121,3 triệu thuê bao. Với dân số hơn 92 triệu người, trung bình cứ 3 người Việt sở hữu 4 thuê bao di động.

Hiện Việt Nam có 121,3 triệu thuê bao di động.

Hiện Việt Nam có 121,3 triệu thuê bao di động.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng doanh thu lĩnh vực viễn thông 6 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 190,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, Tổng cục Thống kê cũng nhận định, với con số 121,3 triệu, thuê bao di động tại Việt Nam đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015.  Số thuê bao cố định đạt 5,8 triệu thuê bao, giảm 6,5% so với cùng kỳ 2015.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet băng rộng cố định đến thời điểm cuối tháng 6/2016 ước tính đạt 8,5 triệu thuê bao, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2015.