Hộ nghèo, cận nghèo được miễn cước thuê bao điện thoại cố định

VietTimes -- Các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được miễn cước thuê bao đối với dịch vụ điện thoại cố định, nếu sử dụng VinaPhone trả sau sẽ được giảm 20.000 đồng/tháng cước thuê bao và miễn cước khi sử dụng dịch vụ điện thoại cố định gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115, 116.
Miễn cước khi sử dụng dịch vụ điện thoại cố định gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115, 116.
Miễn cước khi sử dụng dịch vụ điện thoại cố định gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115, 116.

Còn với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, các đối tượng được hưởng giá cước dịch vụ VTCI gồm: Các Trường học tại tất cả các cấp học từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đến Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; Các Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện, tỉnh và Trung ương; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài; Ủy ban nhân dân cấp Xã.

Tùy từng đối tượng và tốc độ gói cước Internet băng rộng sử dụng mà giá cước được hỗ trợ sẽ khác nhau. Chẳng hạn, trường Mầm non, Tiểu học, Ủy ban nhân dân xã sử dụng gói tốc độ 4Mbps sẽ được giảm 50.000 đồng/tháng/tổ chức; Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng gói Internet băng rộng tốc độ 12 Mbps được giảm 100.000 đồng/tháng. Các trường trung học; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp tỉnh sử dụng gói Internet băng rộng tốc độ 32Mbs được giảm 150.000 đồng/tháng. Các trường Trung cấp; Cao đẳng; Đại học; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp Trung ương sử dụng gói Internet băng rộng tốc độ 45Mbps được giảm 250.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, các bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh của Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, khi sử dụng dịch vụ kênh thuê riêng của VNPT sẽ được giảm 15 triệu đồng/tháng với kênh thuê riêng tốc độ 2Mbps có dự phòng.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, để được hưởng các chính sách cước dịch vụ VTCI, các hộ nghèo và hộ cận nghèo cần làm đơn đăng ký thuê bao hưởng hỗ trợ cùng các giấy tờ kèm theo gồm Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Các trường học và bệnh viện cần có Quyết định thành lập, hoặc giấy phép hoạt động, hoặc văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền; Bệnh viện vệ tinh, hạt nhân cần có văn bản xác nhận của Sở Y tế địa phương đang triển khai Đề án theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trên đây là những hỗ trợ của Nhà nước từ Quỹ VTCI để mọi người dân đều được hỗ trợ miễn cước sử dụng các dịch vụ viễn thông khẩn cấp và dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định; sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của Chương trình theo giá cước dịch vụ VTCI.