Cản trở người khuyết tật tiếp cận CNTT bị phạt tới 5 triệu đồng

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nếu cản trở người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận CNTT sẽ bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng.
Cản trở người khuyết tật tiếp cận CNTT bị phạt tới 5 triệu đồng - Ảnh 1

Cản trở người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận CNTT sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tại dự thảo, Bộ đề xuất phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo dự thảo, các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật; cản trở người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; cản trở người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; cản trở người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận CNTT; không thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Xâm phạm thân thể của người khuyết tật; xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khuyết tật; xâm phạm tài sản của người khuyết tật.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh, không ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 1- 3 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh chữa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật khi tiến hành cải tạo, sửa chữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/can-tro-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-cntt-bi-phat-toi-5-trieu-dong-165722.ict