Các thông tư mới về quản lý bưu chính

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT về điều chỉnh, thi hành các quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực bưu chính.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT quy định một số nội dung biện pháp thi hành Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, Thông tư này quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-Tg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm dịch vụ chất lượng dịch vụ, cung ứng dịch vụ, an ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ, kết nối mạng thông tin, lưu trữ tài liệu; báo cáo kiểm tra , giám sát việc cung ứng dịch vụ. Thông tư có 3 chương và 18 điều.  

Đối tượng áp dụng Thông tư các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 /8/2017.

Bộ TT&TT cũng ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, gồm : Dịch vụ và chất lượng dịch vụ, kết nối mạng, an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ, lưu trữ tài liệu, kiểm tra báo cáo giao ban về việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

Đối tượng áp dụng đối với Cục Bưu  điện TW, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước. Thông tư có 18 chương và 19 điều như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Dịch vụ bưu chính KT1; Chất lượng dịch vụ bưu chính KT1; Quy định chung về kết nối mạng; Hợp đồng kết nối; Ký hợp đồng kết nối; Sửa đổi bổ sung hợp đồng kết nối; Bảo đảm an ninh, an toàn; Trách nhiệm của Cục Bưu điện TW, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam…Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017