Thủ tướng: Nòng cốt của cách mạng công nghiệp 4.0 là công nghệ thông tin

Thủ tướng: Nòng cốt của cách mạng công nghiệp 4.0 là công nghệ thông tin

VietTimes -- Thủ tướng nhấn mạnh, phải tận dụng cơ hội, có giải pháp hạn chế thách thức của CMCN 4.0, đồng thời giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền nâng caonhận thức về CMCN 4.0, “để từng người dân, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, các tổ chức đều hiểu về thời cơ, thách thức của CMCN 4.0”.