Bộ TT&TT ban hành thông tư mới về vô tuyến điện hàng hải

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư điều chỉnh về đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải, chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; đối tượng, điều kiện thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi, chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT, quy định về đào tạo, cấp gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. Đối tượng áp dụng của Thông tư đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Thông tư cũng quy định phân loại lại các khóa đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS bao gồm: Vô tuyến điện viên hàng hải-Hạng hạn chế; Vô tuyến điện viên hàng hải-Hạng tổng quát; Vô tuyến điện viên hàng hải-Hạng hai; Vô tuyến điện viên hàng hải-Hạng nhất;

Thông tư quy định, hàng năm Bộ TT&TT sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đào tạo vô tuyến viên hàng hải. Các cơ quan tổ chức phối hợp với Bộ TT&TT thực hiện đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải phải đáp ứng các quy định của Công ước quốc tế và tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978, sửa đổi năm 2010 về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, giáo viên tham gia giảng dạy và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tư nêu rõ, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải: Là công dân Việt Nam, là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt nam; trong độ tuổi lao động theo Luật lao động; có đủ sức khỏe; đáp ứng các điều kiện về chuyên môn cho từng loại chứng chỉ theo quy định…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 2 năm 2017 và thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quy chế đào tạo và cấp giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải.