Bài 23: Nghiệp vụ sư phạm
Công nghệ giáo dục

Bài 23: Nghiệp vụ sư phạm

VietTimes -- "Người lớn nghe thì choáng ngợp, nghi ngờ, nhưng học sinh thì hồn nhiên làm gì được nấy, làm đâu chắc đấy. Dám dạy Phép toán đại số cho học sinh lớp Một, vì tôi có trong tay Nghiệp vụ sư phạm tương ứng. Có Nghiệp vụ sư phạm trong tay, tôi thiết kế các Môn học khoa học dựa vào các thành tựu cuối cùng của các khoa học tương ứng" - Hồ Ngọc Đại.
Bài 14: Làm ra công cụ để dùng
Công nghệ giáo dục:

Bài 14: Làm ra công cụ để dùng

VietTimes -- "Tôi đặc biệt quan tâm tới cái làm ra, do học sinh tự mình làm ra và làm ra cho chính mình. Đồng thời, với một tính triết học tất yếu như thế - dùng cái do mình làm ra.Làm ra để dùng mang tính triết học cao hơn dùng cái đã có." - Hồ Ngọc Đại.
Ứng dụng CNTT trong giáo dục: Trò có thể làm nhưng thầy phải biết tưởng tượng

Ứng dụng CNTT trong giáo dục: Trò có thể làm nhưng thầy phải biết tưởng tượng

VietTimes -- Ngày nay, máy tính đã hết sức phổ biến trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Cùng với việc đó, hầu hết các trường cũng đã được kết nối Internet. Đó chính là những điều kiện thuận lợi để giáo dục phổ thông có thể phát triển với việc ứng dụng CNTT trong mọi môn học. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với đội ngũ giáo viên là họ phải biết tưởng tượng ra xem CNTT có thể hỗ trợ gì cho môn học của mình chứ không nhất thiết phải rành về công nghệ.