Một số ngành "vắng" ứng viên đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư

VietTimes -- Ngày 27/8, Hội đồng giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 557 ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Theo danh sách được công bố, một số ngành không có ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS như: ngành Giao thông vận tải, ngành Giáo dục học, ngành Ngôn ngữ học.

Các ngành chỉ có 1 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS gồm: ngành Luật học; ngành, liên ngành Luyện kim; Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học; Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học; Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao; Hội đồng Giáo sư ngành Văn học.

Bên cạnh đó, một số ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn GS, PGS nhiều như: Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Vật lý, Y học, Kinh tế,...

Danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 sẽ tiếp tục được cập nhật.