Đà Nẵng:

Xem xét tăng phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 9 chỗ

VietTimes -- Đây là biện pháp để UBND TP Đà Nẵng hạn chế việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông và giảm phương tiện cơ giới vào trung tâm thành phố.
UBND TP Đà Nẵng đang giao cho các Sở ban ngành xem xét việc điều chỉnh tăng phí trước bạ đối với xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi cao hơn hiện tại
UBND TP Đà Nẵng đang giao cho các Sở ban ngành xem xét việc điều chỉnh tăng phí trước bạ đối với xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi cao hơn hiện tại

UBND TP Đà Nẵng vừa giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với Công an TP, UBND các quận huyện phân tích và đánh giá tình hình thực tế tại Đà Nẵng về việc áp dụng mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống cao hơn mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Từ đó, đưa ra đề xuất hợp lý việc áp dụng mức thu lệ phí cao hơn, gửi về Cục thuế trước ngày 10/7/2019.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá của Sở GTVT, UBND TP Đà Nẵng giao Cục thuế TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án quy định mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống với mức thu cao hơn 10% hiện tại, kèm báo cáo đánh giá tác động đối với nguồn thu ngân sách TP, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 15/8/2019.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính xem xét, tổng hợp dự thảo Tờ trình để đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực HĐND TP xem xét thông qua; đăng tải nội dung Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử TP để  lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gửi Sở Tư pháp thẩm định để trình tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2019.

UBND TP cũng giao Sở Tư pháp thẩm định Đề án, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quỵ định mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn theo thẩm quyền.