Từ 1/2, Đà Nẵng sẽ sử dụng hộ khẩu điện tử để giải quyết thủ tục hành chính

VietTimes --Tuy nhiên lưu ý rằng, trước mắt việc này mới được sử dụng thí điểm, trong thời gian 3 tháng.

Từ ngày 1/2, Đà Nẵng sẽ thí điểm hộ khẩu điện tử để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: VietnamFinance

Từ ngày 1/2, Đà Nẵng sẽ thí điểm hộ khẩu điện tử để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: VietnamFinance

Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, dơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, từ ngày 01/02/2019, Đà Nẵng sẽ tiến hành thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu bằng giấy thông thường trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc thí điểm sẽ thực hiện tại Trung tâm hành chính cấp quận, huyện, phường, xã và hơn 28 thủ tục hành chính cấp quận huyện, xã phường sẽ được áp dụng sử dụng đối với trường hợp người dân không mang theo sổ hộ khẩu (cả bản sao lẫn bản chính).

Để thực hiện tốt chủ trương thí điểm, UBND TP giao cho UBND các quận huyện, phường xã được quyền truy cập cơ sở dữ liệu nhân, hộ khẩu truy cứu từ hệ thống (theo phân quyền)  bằng phần mềm khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa của công dân. Khi các thông tin tra cứu trùng khớp với khai báo, hồ sơ sẽ được xử lý và giải quyết tương tự hồ sơ có mang theo hộ khẩu, riêng hồ sơ lưu bản sao hộ khẩu sẽ thay bằng bản in tra cứu thông tin nhân, hộ khẩu có trên phần mềm.

Thời gian thí điểm là 3 tháng (từ ngày 01/02/2019 - 01/05/2019). Sau khi thực hiện thí điểm, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành tổng hợp ý kiến, đánh giá và báo cáo kết quả đến UBND TP để kịp thời xem xét, giải quyết.