Truyền hình Mobifone đạt 23 vạn thuê bao

Trong 3 tháng đầu năm 2016, kể từ thời điểm nhận quyết định đầu tư dự án, Công ty Mobifone đã hoàn tất công tác tiếp nhận AVG và đưa vào hệ thống Mobifone, hoàn thiện và ổn định tổ chức hoạt động và bước đầu tăng trưởng kinh doanh với số thuê bao lên tới 230.000. 

Truyền hình Mobifone đạt 23 vạn thuê bao

Số lượng thuê bao truyền hình này đạt 13,14% kế hoạch năm 2016. Theo đánh giá của Tổng công ty với kết quả của quý I như vậy cho thấy có dấu hiệu tốt, vượt mức so với dự kiến ban đầu.

Đây là thông tin được ông Cao Duy Hải Tổng Giám đốc Công ty Mobifone công bố tại Hội nghị Sơ kết quý I/2016 được tổ chức sáng nay (13/4).

Các lĩnh vực khác như viễn thông cũng đạt kết quả kinh doanh tốt, phát triển mới 156% so với kế hoạch. Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 23,18% so với kế hoạch năm. Dịch vụ bán lẻ đạt 180 tỷ ,đạt 15,5% kế hoạch năm; đa dịch vụ giá trị gia tăng đạt 1.213,3 tỷ đồng tăng 33% so với kế hoạch năm