Tổ chức truyền thông cơ động về an toàn thực phẩm tại Nha Trang

VietTimes -- Hoạt động này được tổ chức ngày 12/12/2018 bởi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nội dung là tiến hành truyền thông cơ động, cổ động về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Ảnh: VFA
Ảnh: VFA

Đội truyền thông với cờ phướn, khẩu hiệu thông điệp về bảo đảm an toàn thực phẩm  đã diễu hành trên các tuyến phố chính tại các thành phố, phát tờ rơi tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối.

Đây là hoạt động thực tế góp phần truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động này