ĐHĐCĐ “đặt hàng” gì cho “bầu” Hiển trong 2018?

ĐHĐCĐ “đặt hàng” gì cho “bầu” Hiển trong 2018?

VietTimes -- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ 26 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB) có sự tham dự các cổ đông đại diện cho 669.660.810 cổ phần, chiếm 55,66% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Tỷ lệ tham dự này phần nào phản ánh mức độ pha loãng của cổ phiếu SHB
NCB chính thức có "tướng" mới

NCB chính thức có "tướng" mới

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa có quyết định bổ nhiệm chính thức với chức danh Tổng Giám Đốc dành cho ông Lê Hồng Phương. Ông Lê Hồng Phương là Tổng giám đốc NCB từ ngày 18/10/2017 trên cơ sở phê chuẩn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tân Tam Mã muốn bán 2 triệu cổ phiếu CII

Tân Tam Mã muốn bán 2 triệu cổ phiếu CII

VietTimes -- CTCP Tân Tam Mã, một cổ đông khá đặc biệt của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII), vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về kế hoạch bán ra 2 triệu cổ phiếu CII.