Tiếp tục rút các chức vụ đã bổ nhiệm của ông Vũ Quang Hải

VietTimes -- Bộ Công thương vừa thông báo đã hủy quyết định bổ nhiệm 137/QĐ-XTTM ngày 29-5-2013 của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương) đối với ông Vũ Quang Hải ở thời điểm này
Ông Vũ Quang Hải
Ông Vũ Quang Hải

Quyết định hủy bổ nhiệm này được đưa ra dựa trên chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 170/VPCP-V.I ngày 18/1/2017, cũng như theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ.

Mới đây, trong cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường của Sabeco ngày 16/2/2017, Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Vũ Quang Hải.

Đến thời điểm hiện nay, ông Hải vẫn đang công tác tại Sabeco, dưới cương vị Trưởng ban Marketing của Sabeco. Chức vụ này của ông Hải được cho là “tạm thời  kiêm nhiệm” khi ông Hải còn giữ chức danh phó tổng giám đốc Sabeco.

Về đơn "xin" của ông Vũ Quang Hải được ở lại Sabeco với tư cách nhân viên, Bộ Công thương vẫn đang xem xét. Cụ thể, vấn đề này của ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.

Ông Hải từng được Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại, thuộc Bộ Công thương) có văn bản xin về hồi tháng 5/2013.

Trước khi về Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, từ năm 2007, ông Hải công tác ở Tổng công ty Tài chính dầu khí với vai trò chuyên viên ban đầu tư, sau đó lần lượt thăng tiến đến Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).