Ông Vũ Quang Hải sắp bị Sabeco bãi nhiệm

Viettimes -- Thông tin từ Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho hay, ngày 16/2 tới, Sabeco sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm điều chỉnh nhân sự của đơn vị, trong đó đặc biệt nhận mạnh việc bãi nhiệm ông Vũ Quang Hải

Ông Vũ Quang Hải

Ông Vũ Quang Hải

Theo đó, hồi cuối năm 2016, sau khi do ông Vũ Quang Hải có đơn từ nhiệm, Sabeco đã đưa ra nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Sabeco của ông Vũ Quang Hải. Đến nay, Hội đồng quản trị Sabeco lại trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Vũ Quang Hải.

Đồng thời Sabeco sẽ bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó tổng giám đốc Sabeco - làm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ trên.

Các trình tự tiếp theo trong vấn đề kiện toàn lại nhân sự của Sabeco được thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Bộ Công thương (cơ quan chủ quản) ban hành trước đó.

Riêng đề xuất của ông Vũ Quang Hải xin tiếp tục được ở lại Sabeco như nhân viên bình thường sau khi từ nhiệm, không còn là cán bộ thuộc quản lý của Bộ Công thương, Bộ Công thương đã có  công văn số 122 cho hay: “Việc bố trí công tác đối với ông Hải tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco”. Vì vậy, việc ông Hải có ở lại Sabeco hay không cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định.

Ông Vũ Quang Hải sinh năm 1986, con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, về làm lãnh đạo tại Sabeco từ đầu năm 2015. Ông hải được lãnh đạo Bộ Công Thương bổ nhiệm hàm phó Vụ trưởng và quyết định điều động về Sabeco vì được doanh nghiệp chủ động nêu đích danh, xin về.

Tại Sabeco, ông Hải mới vào đã giữ chức Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), với lý do "tăng cường nhân sự trẻ làm tiền đề cho việc trẻ hóa nguồn cán bộ lãnh đạo của tổng công ty".

Trước đó, ông Hải đã có vài năm gắn bó với ngành dầu khí và từng được Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại, thuộc Bộ Công thương) có văn bản xin về hồi tháng 5/2013.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1970, bắt đầu vào làm việc tại Sabeco từ năm 1991, với công việc đầu tiên là nhân viên phân xưởng cơ khí. Tháng 6-2012, ông Nam giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch cung tiêu của Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh (thuộc Sabeco). Từ tháng 3-2016 cho đến nay, ông Nam vừa làm phó tổng giám đốc Sabeco, vừa giữ chức vụ giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi (thuộc Sabeco).