Ông Nguyễn Thành Nam thay vị trí của ông Vũ Quang Hải tại Sabeco

VietTimes -- Sau khi ông Vũ Quang Hải - con trai cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng - có đơn xin rút khỏi HĐQT Tổng công ty CP Bia- Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Bộ Công thương đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam thay vị trí của ông Vũ Quang Hải. 

Ông Vũ Quang Hải đã xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của SABECO.
Ông Vũ Quang Hải đã xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của SABECO.

Chiều 25/12, theo đề nghị của Bộ phận quản lý vốn nhà nước và nhằm tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ của SABECO, Bộ Công thương đã quyết định về việc giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị của SABECO đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc SABECO.

Trước đó, ngày 21/12, Bộ Công thương cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của SABECO của ông Vũ Quang Hải. Ông Vũ Quang Hải cũng đã xác nhận thông tin này.

Sau khi nhận được đơn, trên cơ sở báo cáo của Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại SABECO, Bộ Công thương sẽ xem xét, chỉ đạo Bộ phận quản lý vốn nhà nước có ý kiến với Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về việc giải quyết đơn của ông Vũ Quang Hải theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của SABECO.

Vì vậy, việc ông Hải có rút khỏi Hội đồng quản trị còn phải chờ Bộ Công Thương thực hiện việc này và Ban lãnh đạo Sabeco ra quyết định phê duyệt.

Hiện ông Hải phụ trách kế hoạch sản xuất, văn phòng và marketing tại Sabeco.

Hiện nay, Bộ Công thương cũng đang triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ của Bộ Công thương, trong đó có việc điều động ông Vũ Quang Hải từ Bộ Công thương về nhận công tác tại SABECO.

Năm 25 tuổi, ông Hải giữ cương vị Tổng giám đốc PVFI, sau đó, ông Hải được điều chuyển về Bộ Công thương, tiếp tục được bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng trước khi về Sabeco làm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco.