Thủ tướng “thúc” đề án lập “Siêu uỷ ban”

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sớm hoàn thiện và trình Chính phủ đề án lập cơ quan đại diện chủ sở hữu tài sản Nhà nước trong doanh nghiệp Nhà nước, hay còn được gọi là "Siêu uỷ ban" trong quý I/2017.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết số 27/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về chương trình tăng trưởng trong thời gian tới và Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, đề án về "siêu ủy ban" này sẽ phải trình Chính phủ trong quý I/2017.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, ngay trong quý I/2017.

Đối với các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần rà soát, tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước tháng 6/2017.

"Thực hiện xử lý theo thẩm quyền, kể cả giải pháp phá sản và hoàn thành xử lý trước tháng 6 năm 2018", Nghị quyết nêu rõ.

Các đơn vị sẽ phải tập hợp danh mục các doanh nghiệp không cần Nhà nước nắm 50% cổ phần trước tháng 6/2017, bao gồm kế hoạch và lộ trình thoái vốn hàng năm. Theo đó, các doanh nghiệp này phải đảm bảo được thoái hết trước năm 2019.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch và thực hiện cơ cấu lại toàn diện giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Nội dung bao gồm cơ cấu lại về sở hữu, ngành, nghề đầu tư kinh doanh và sản phẩm, cơ cấu lại tài chính và danh mục đầu tư, đổi mới công nghệ và quản lý, áp dụng quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan hoàn thành việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC trước tháng 12/2017.

Các bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu. Cần đảm bảo thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất.

Ngoài các vấn đề trên, Bộ KH&ĐT nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I/2017 danh mục cụ thể ngành nghề, lĩnh vực đầu tư Nhà nước theo quy định tại Luật quản lý sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất kinh doanh.

Toàn văn Nghị quyết quý độc giả có thể xem tại đây.