Thanh tra 17 dự án BOT trên Quốc lộ 1A

Thanh tra 17 dự án BOT trên Quốc lộ 1A

Đáng chú ý là cuộc thanh tra Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi sử dụng vốn ODA do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và 6 cuộc thanh tra đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước.