Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Trưởng Ban điều hành Đề án phát triển nguồn nhân lực ATTT

VietTimes – Ban điều hành với 23 thành viên có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối việc tổ chức triển khai Đề án Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực An toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban Ban Điều hành triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực An toàn thông tin. Ảnh: mic.gov.vn.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban Ban Điều hành triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực An toàn thông tin. Ảnh: mic.gov.vn.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 1184 thành lập Ban điều hành triển khai Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 –2025, dựa trên Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban điều hành gồm có 23 thành viên, Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Phó Trưởng ban là Cục trưởng Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT Nguyễn Thành Phúc. Theo quyết định, Ban điều hành được sử dụng con dấu của Bộ TT&TT để thực hiện nhiệm vụ. Quy chế hoạt động của Ban điều hành do Trưởng ban quyết định. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

Cụ thể, 9 thành viên thường trực Ban chỉ đạo gồm Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) Phạm Thiện Nghệ; Thiếu tướng Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) Tống Viết Trung; Thiếu tướng, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Nam Hải; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam Vũ Quốc Thành; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ TT&TT) Đỗ Trí Dũng; Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) Trần Thị Quốc Hiền; Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã Nguyễn Hữu Hùng; Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đặng Hoài Bắc; Trung tá, Trường phòng 1, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) Thái Bá Sơn.

Bên cạnh đó, Ban điều hành còn có 12 thành viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gồm Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT); Vụ Kế hoạch Tài chính, CNTT, Khoa học công nghệ và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT); Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh nhân dân; Đại học FPT; Đại học Duy Tân; VNPT, BKAV, Viettel Cyber Security.

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT là cơ quan thường trực Ban điều hành, có nhiệm vụ giúp việc, tổ chức các hoạt động của Ban, triển khai thực hiện các hoạt động chung của Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021–2025. Các thành viên Ban điều hành và thành viên cơ quan thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.