Tài khoản mạng xã hội của ông Obama được chuyển giao ra sao?

Trong tài liệu tổng quan về kế hoạch “chuyển giao kỹ thuật số” giữa Chính quyền Tổng thống Obama và vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, chi tiết về việc chuyển giao từng tài khoản mạng xã hội của tổng thống Obama được đề cập lần đầu tiên.
Nhà Trắng cho biết, 11 triệu người theo dõi tài khoản Facebook của ông Obama sẽ được giữ nguyên.
Nhà Trắng cho biết, 11 triệu người theo dõi tài khoản Facebook của ông Obama sẽ được giữ nguyên.

Do ông Obama là Tổng thống đầu tiên sử dụng các ứng dụng này, chưa có tiền lệ về thủ tục “sang tên tài khoản mạng xã hội,” vì vậy Nhà Trắng phải tự phát triển vài quy tắc.

Việc chuyển giao được ấn định vào lễ nhậm chức ngày 20/1/2017. Đó chính là thời điểm bà Hillary Clinton hoặc ông Donald Trump sẽ được sử dụng tài khoản Twitter @POTUS.

Nhà Trắng cho biết 11 triệu người theo dõi tài khoản này sẽ được giữ nguyên nhưng các tweet được làm trống để vị Tổng thống Mỹ thứ 45 bắt đầu lại từ đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với Facebook và Instagram.

Các trang hiện tại của Nhà Trắng sẽ xóa mọi bài đăng nhưng số người theo dõi vẫn như vậy. Nội dung mà chính quyền ông Obama đăng tải được chuyển sang địa chỉ khác.

Để thực hiện sự thay đổi “chưa từng có tiền lệ,” chính quyền ông Obama tập trung vào 3 mục tiêu: bảo toàn mọi nội dung đã được đăng tải; bảo đảm nội dung được duy trì trên nền tảng được đăng tải; chuyển giao mọi tài sản kỹ thuật số cho chính quyền tiếp theo.

Theo TTXVN