Sở Y tế HN triển khai 2 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

Từ ngày 15/8 tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua mạng internet đối với việc cấp mới Chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và Giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám, chữa bệnh. Những thủ tục hành chính này ở mức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3.

Người dân sẽ đăng ký hồ sơ qua mạng tại địa chỉ http://qlhanhnghekcb.gov.vn.

Người dân sẽ đăng ký hồ sơ qua mạng tại địa chỉ http://qlhanhnghekcb.gov.vn.

Cụ thể, theo TS. Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, người dân sẽ đăng ký hồ sơ qua mạng tại địa chỉ http://qlhanhnghekcb.gov.vn.

Đồng thời, mẫu hồ sơ được cung cấp miễn phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) của Sở Y tế hoặc tải về từ địa chỉ website: Soyte.hanoi.gov.vn.

Việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng sẽ được thực hiện vào giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết). Kết quả của thủ tục hành chính được trả tại bộ phận một cửa của Sở Y tế Hà Nội.

Sở Y tế công bố hai số điện thoại nhận phản ánh của người dân, gồm: số điện thoại tại bộ phận một cửa-0437343622; số điện thoại của Chánh văn phòng Sở Y tế-0439902390.

Có thể bạn quan tâm