Singapore: CrimsonLogic ra mắt nền tảng Blockchain xuyên biên giới toàn cầu

Open Traded Blockchain nền tảng được thiết kế chủ yếu để tăng hiệu quả của hành lang thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.

Nhà cung cấp dịch vụ chính phủ điện tử Singapore CrimsonLogic đã công bố mạng blockchain xuyên biên giới cho thương mại toàn cầu, theo một thông cáo báo chí ngày 18 tháng 7.

Được gọi là Blockchain thương mại mở (Open Traded Blockchain - OTB), nền tảng này được thiết kế chủ yếu để tăng hiệu quả của các hành lang thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhiều nhà khai thác khác nhau đã đăng ký tham gia OTB, bao gồm Công ty Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN, Tập đoàn TIFFA và Trung tâm Thông tin Hàng hóa của Singapore.

Theo Eugene Wong, chủ tịch của CrimsonLogic và công ty con, GeTS, sẽ điều hành nền tảng này, công nghệ blockchain có thể "giúp tạo niềm tin lớn hơn giữa các nhà giao dịch xuyên biên giới", ông còn nói thêm

"Khối lượng thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ trở thành giao dịch lớn nhất giữa hai khu vực và chúng tôi hy vọng có thể làm được điều này".

Động thái này đánh dấu một sự mạo hiểm hơn nữa vào cuộc cách mạng blockchain cho Singapore, CrimsonLogic được sở hữu bởi một nhà chức trách chính quyền thành phố và nhà khai thác cảng.

Vào tháng Tư, một cuộc họp của các quốc gia ASEAN đã chứng kiến cam kết của Singapore để tiếp cận khu vực này, với bộ trưởng tài chính Heng See Keat lưu ý rằng công nghệ sổ cái phân phối có thể "thúc đẩy tài chính toàn diện cho các phân đoạn chưa được kiểm soát và chưa có dịch vụ ngân hàng trong ASEAN."

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/singapore-crimsonlogic-ra-mat-nen-tang-blockchain-xuyen-bien-gioi-toan-cau-170061.ict