Rút ngắn thời gian thông quan hàng nhập khẩu còn 90 giờ

VietTimes -- Bộ Công thương vừa có quyết định quy định rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, gồm tiếp cận điện năng không quá 35 ngày, thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-BCT về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Thông qua Quyết định này, Bộ Công thương hi vọng cải thiện được cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh, bao gồm: Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến hết năm 2020 đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 45 trên nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới); Các chỉ số đổi mới sáng tạo (theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO) đạt trung bình ASEAN 59; Thực hiện chính phủ điện tử (theo cách tiếp cận của Liên Hợp Quốc).

Bộ Công thương sẽ tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp; phấn đấu đạt mức 1 triệu DN vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là DN khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời Bộ Công thương sẽ cải cách và phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, DN được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Bộ Công thương cũng sẽ cải cách toàn diện cả 3 nhóm chỉ số gồm: Hạ tầng viễn thông(TII), nguồn nhân lực (HCI) và dịch vụ công trực tuyến(OSI) để xây dựng Chính phủ điện tử. Phấn đấu đến hết năm 2017 xếp thứ hạng 80, hết năm 2020 đạt trung bình ASEAN 515 về điểm số và xếp thứ hạng 70 trên thế giới.