Việt Nam cần 4 trụ cột gồm khung pháp lý về để phát triển kinh tế

Việt Nam cần 4 trụ cột gồm khung pháp lý về để phát triển kinh tế

VietTimes -- Theo các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, Việt Nam cần xây dựng 4 trụ cột gồm khung pháp lý để tạo thuận lợi thương mại; nâng cao hiệu quả cơ sở hạ tầng thương mại và chất lượng kết nối; xây dựng ngành dịch vụ logistics có tính cạnh tranh và tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác với khu vực tư nhân.
Rút ngắn thời gian thông quan hàng nhập khẩu còn 90 giờ

Rút ngắn thời gian thông quan hàng nhập khẩu còn 90 giờ

VietTimes -- Bộ Công thương vừa có quyết định quy định rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, gồm tiếp cận điện năng không quá 35 ngày, thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày.
Hải quan xem xét lại việc kiểm tra chuyên ngành

Hải quan xem xét lại việc kiểm tra chuyên ngành

VietTimes -- Tuy hải quan đã tăng cường đầu tư vào các khu kiểm tra chuyên ngành (KTCN) với hi vọng rút ngắn thời gian thông quan, nhưng ngược lại những khu KTCN này lại bị doanh nghiệp than phiền vì làm phức tạp thêm thủ tục thông quan.