Quảng Nam: Phấn đấu có hơn 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các đơn vị phối hợp với Sở TTT&TT tỉnh đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn và tích hợp cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian. Hướng tới năm 2021, hầu hết các dịch vụ công trên địa bàn được cung cấp trực tuyến mức độ 4 và đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với các hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT. Hệ thống cũng cần liên thông với hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh trong tháng 10/2020 và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Các sở, ban ngành chỉ đạo đến từng bộ phận tại đơn vị rà soát, đơn giản hóa, tiến hành cắt giảm thời gian, yêu cầu không phù hợp, kiểm tra, kiểm thử các dịch vụ công và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tin học hóa tái cấu trúc các quy trình để phục vụ liên thông, tích hợp dữ liệu vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với UBND các huyện, thị xã, TP, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với Sở TT&TT triển khai, áp dụng các dịch vụ công cấp huyện, cấp xã đồng bộ, trong đó chú trọng hoàn thành ngay nhóm các dịch vụ công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tăng cường hướng dẫn, tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Riêng đối với việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương chưa triển khai hoặc chậm triển khai tích hợp DVC ưu tiên thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 khẩn trương thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng dịch vụ công quốc gia.