Làm sổ đỏ trực tuyến: Người dân chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Người dân sẽ được nộp trực tuyến hồ sơ xin cấp sổ đỏ, nhận sổ đỏ qua bưu điện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp. Việc này sẽ được triển khai từ 20/5/2023.
Từ ngày 20/5 tới, người dân có thể ngồi nhà làm thủ tục xin cấp sổ đỏ trực tuyến thay vì đến các văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp xếp hàng.
Từ ngày 20/5 tới, người dân có thể ngồi nhà làm thủ tục xin cấp sổ đỏ trực tuyến thay vì đến các văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp xếp hàng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà mới ký ban hành Nghị định số 10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, Nghị định sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 60 về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Theo Nghị định, căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Nghị định cũng quy định rõ việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử.

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ, hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục phải gửi thông báo bằng văn bản, hoặc qua Cổng dịch vụ công, hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó phải nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Theo Nghị định, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc tại địa điểm theo yêu cầu với các trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó./.