Quảng Nam loại 6 dự án thủy điện khỏi quy hoạch chung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo gửi Sở Công Thương, Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan về việc loại 6 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch chung của tỉnh.
Một thuỷ điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Quang Nam đang được xây dựng
Một thuỷ điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Quang Nam đang được xây dựng

Cụ thể, các thuỷ điện bị loại ra khỏi quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm: thuỷ điện A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl và Đăk Pring 2.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở pháp lý của các dự án này để thực hiện việc loại bỏ theo quy định hiện hành và tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để xem xét theo thẩm quyền.

Đối với các dự án thuỷ điện đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhưng phải đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Riêng đối với các dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT tỉnh phối hợp với Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư dự án, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện các cam kết. Trong trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

Theo thống kê của Sở Công thương Quảng Nam, đến cuối năm 2020, quy hoạch thủy điện tỉnh gồm 46 dự án đã được phê duyệt (từ năm 2007). Trong đó, 22 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành, 8 dự án đang thi công xây dựng, 16 dự án đang trong giai đoạn đầu tư.