Quảng Nam huỷ 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 dự án BĐS trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các ngành tiến hành huỷ 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất tại 2 dự án khu đô thị trên địa bàn.
Tụ sở Trung tâm hành chính UBND tỉnh Quảng Nam
Tụ sở Trung tâm hành chính UBND tỉnh Quảng Nam

Đây là số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Việc huỷ số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 khu đô thị này dựa vào đề nghị của Sở TN&MT tại Tờ trình số 463/TTr-STNMT ngày 18/6. Qua đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định.

Khu đô thị số 6 có diện tích 26,7 ha; Khu đô thị số 11 có diện tích 12,9 ha đều là các dự án BĐS chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu dân cư thu nhập thấp gồm: Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) từ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam cho UBND thị xã Điện Bàn để tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội.

Với quyết định này, UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo của các dự án nêu trên đảm bảo đúng mục tiêu; tiến hành lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục tiếp theo, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công và pháp luật khác liên quan; có kế hoạch bố trí từ nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương để thực hiện dự án (nếu có).

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm làm việc với UBND thị xã Điện Bàn và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định khối lượng điểm dừng kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu, tổng hợp toàn bộ các chi phí liên quan đã đầu tư của các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Được biết, các dự án khu dân cư thu nhập thấp này có tổng diện tích hơn 27 ha. Trong đó, khu 2 có diện tích 4,53 ha; Khu 3 có diện tích 6,48 ha; Khu 4 có diện tích 12,37 ha và Khu 5 có diện tích 4,17 ha. Các dự án trên đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.