Ông Đoàn Công Huynh làm Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở

VietTimes -- Chiều ngày 6/6, Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt Cục Thông tin cơ sở do ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở. Ảnh: Thảo Anh

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở. Ảnh: Thảo Anh

Theo đó, Cục Thông tin cơ sở được thành lập theo Quyết định 689/QĐ - BTTTT do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ngày 10/5/2017 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở.

Cụ thể, Cục Thông tin cơ sở là cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện.

Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháo luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Thông tin cơ sở gồm có các phòng: Văn phòng; Phòng Chính sách và Bồi dưỡng nghiệp vụ, phòng tuyên truyền, phòng truyền thanh – truyền hình, phòng thông tin trực quan cùng đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở Đoàn Công Huynh cho biết: Sau một thời gian dài chuẩn bị, đến nay Cục Thông tin cơ sở đã ra mắt với nhiệm vụ thực thi chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu chính trị của Ban Bí thư tại Chỉ thị 07 về đẩy mạnh thông tin cơ sở trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo Quyết định 53 về quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

Trong thời gian tới, Cục sẽ nhanh chóng sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn nhân sự, xây dựng vị trí làm việc, đề xuất biên chế 2017 và 2018;  bố trí trang thiết bị cơ sở vật chất để sớm đi vào hoạt động ổn định, Cục trưởng Đoàn Công Huynh khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Cục Thông tin cơ sở trong việc đáp ứng thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và quần chúng nhân dân, về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân để làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

20170606-ta5.jpgToàn cảnh buổi Lễ ra mắt. Ảnh: Thảo Anh

Bộ trưởng chỉ đạo Cục Thông tin cơ sở cần sớm ổn định bộ máy, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không chỉ dừng lại ở chức năng tham mưu cho Bộ TT&TT mà còn có khả năng đề xuất và triển khai những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp các loại hình thông tin, hướng tới đưa thông tin về cơ sở, để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, hạn chế tối đa những thông tin sai lệch, thiếu trung thực tác động xấu đến người dân.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ cho 4 đồng chí lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở.

Cụ thể: Quyết định số 768/QĐ-BTTTT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông  Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT.

Quyết định số 769/QĐ-BTTTT, điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Hương Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT.

Quyết định số 770/QĐ-BTTTT, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT.

Quyết định số 771/QĐ-BTTTT, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT.