Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Phan Văn Toàn trả lời:

Người mua bảo hiểm COVID-19 có được cung cấp chi tiết danh mục phục vụ thanh toán?

VietTimes -- Mặc dù có một số chi phí y tế có thể thống kê được nhưng đa số trang thiết bị, vật tư y tế được ngân sách nhà nước trả tiền, nghĩa là người bệnh không phải trả tiền mà được miễn phí. Do đó, bệnh viện cũng không thể cung cấp được cái danh mục chi phí cụ thể cho từng người bệnh...

Đó là một trong những nội dung ông Phan Văn Toàn – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) – thông tin về việc cung cấp danh mục chi phí y tế phục vụ điều trị đối với người đã mua các gói bảo hiểm COVID-19, trong bối cảnh những ngày gần đây nhiều người đã chi tiền mua bảo hiểm này lo lắng không biết có được bảo đảm quyền lợi khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm đối với bệnh COVID-19.

Cùng với đó, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Phan Văn Toàn cũng làm rõ nhiều nội dung liên quan các khoản chi trả của Bảo hiểm y tế đối với người mắc COVID-19.

Bảo hiểm y tế có thanh toán nếu tự đi khám COVID-19?

- Xin ông cho biết việc thanh toán chi phí cho khám chữa bệnh đối với người mắc virus Corona chủng mới được thực hiện như thế nào?

Ông Phan Văn Toàn: Hiện nay quy định về thanh toán chi phí cho khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân mắc virus Corona được quy định ở Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn khác.

Cụ thể, Luật Bảo hiểm y tế quy định Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không phân biệt đó là bệnh gì, kể cả bệnh do virus Corona. Tuy nhiên, điều khoản quy định về không thanh toán cũng quy định Quỹ sẽ không thanh toán đối với những chi phí đã được các nguồn chi phí khác chi trả. Ví dụ, ngân sách nhà nước và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm có quy định người nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 hay nhiễm các bệnh truyền nhiễm nhóm A được ngân sách nhà nước chi trả.

Do đó, chi phí khám điều trị người nghi nhiễm và nhiễm COVID-19 sẽ do sách nhà nước chi trả (và Quỹ Bảo hiểm y tế không chi trả hạng mục này – PV).

- Người có thẻ bảo hiểm y tế bị nhiễm virus Corona thì bảo hiểm y tế sẽ thanh toán những nội dung nào, thưa ông?

Ông Phan Văn Toàn: Theo Luật Bảo hiểm y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc điều trị các bệnh do virus Corona chủng mới gây ra được ngân sách nhà nước chi trả. Còn Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả những chi phí còn lại.

Ví dụ, một người bị nhiễm virus Corona và các bệnh khác, như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu,… thì Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán cho các chi phí để điều trị các bệnh khác đó

- Vậy nếu người bệnh tự cho là nhiễm virus Corona và tự đến cơ sở khám, chữa bệnh để khám thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay phải tự trả tiền?

Ông Phan Văn Toàn: Khi người bệnh tự đến cơ sở khám chữa bệnh để khám, chữa bệnh thì có hai trường hợp xảy ra.

Trường hợp thứ nhất, nếu cơ sở khám, chữa bệnh đó xác định trường hợp này là nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 thì ngân sách nhà nước chi trả cho chi phí khám và điều trị bệnh do virus Corona gây ra và Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị các bệnh khác.

Trường hợp thứ hai, cơ sở khám, chữa bệnh xác định đây không thuộc đối tượng nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 thì chi phí khám, chữa bệnh sẽ do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Ông vừa nói bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với virus Corona sẽ được nhà nước chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Phải hiểu việc này thế nào, nhà nước sẽ chi trả thông qua bảo hiểm y tế hay trực tiếp rót từ ngân sách xuống cho các bệnh viện, thưa ông?

Ông Phan Văn Toàn: Về chi phí điều trị bệnh do virus Corona gây ra được ngân sách nhà nước chi trả. Và theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước sẽ chi trả cho bệnh viện và không thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tôi cho rằng, qua việc này, có thể thấy rằng, tới đây, khi sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, có thể quy định ngân sách nhà nước chi trả thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế. Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tập hợp chi phí và ngân sách nhà nước sẽ chi trả cho Quỹ Bảo hiểm y tế.

Với cách làm như vậy, việc thanh toán sẽ thuận lợi hơn so với hiện nay - khi mà bệnh viện làm một báo cáo gửi ngân sách nhà nước và một báo cáo nữa để Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Việc thanh toán như hiện tại sẽ mất rất nhiều thời gian công sức cho bệnh viện và không đảm bảo về mặt thủ tục không thuận lợi.

Người tham gia bảo hiểm thương mại được cung cấp những nội dung gì?


- Nếu bệnh nhân có tham gia các gói bảo hiểm khác thì có thể xin được danh mục các chi phí y tế theo yêu cầu của gói bảo hiểm ấy để lấy căn cứ chi trả đền bù hay không, thưa ông?

Ông Phan Văn Toàn: Theo quy định hiện hành, người bệnh khi điều trị tại bệnh viện sẽ được bệnh viện cung cấp danh mục và chi phí khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả. Điều này là bắt buộc, nếu người bệnh yêu cầu thì sẽ được cung cấp.

Còn đối với bệnh nhân điều trị bệnh do COVID-19 thì phải thực hiện tuân thủ theo quy định về cung cấp hồ sơ của bệnh truyền nhiễm nhóm A (bệnh nguy hiểm). Ngoài ra, còn 1 văn bản cần cung cấp nữa là giấy ra viện hoặc giấy xác nhận cho những trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội để được Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí nghỉ ốm.

Ví dụ, bệnh nhân nằm viện điều trị 10 ngày rồi sau đó bệnh viện cho nghỉ thêm 5 ngày nữa thì bệnh viện phải cấp giấy xác nhận được nghỉ trong thời gian đó để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Trong trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Corona hoặc các loại bệnh dịch tương tự thì có quyền yêu cầu bệnh viện cung cấp phác đồ điều trị và danh mục vật tư y tế của họ hay không, thưa ông?

Ông Phan Văn Toàn: Danh mục trang thiết bị, thuốc và tư y tế đã được Cục quản lý Khám, chữa bệnh ban hành (Công văn 104/KCB-NV) đã công khai các loại dụng cụ trang thiết bị thuốc vật tư y tế đã được quy định trong công văn này và trên cơ sở đó khi bệnh viện cung cấp các thuốc, vật tư y tế cho người bệnh và danh mục các chi phí đó thì bệnh viện cũng có thể cung cấp cho người bệnh.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc thực hiện cung cấp đó thông qua hợp đồng giữa công ty bảo hiểm thương mại với người tham gia bảo hiểm y tế. Công ty bảo hiểm yêu cầu thông tin gì, cần cung cấp những gì và hồ sơ hậu cần hoàn thiện là những gì thì đều cần được thể hiện trên hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm thương mại.


- Trong trường hợp bệnh nhân có tham gia các gói bảo hiểm thương mại thì họ có thể xin được danh mục các chi phí y tế theo yêu cầu của gói bảo hiểm để lấy căn cứ chi trả tiền đền bù không, thưa ông?

Ông Phan Văn Toàn: Với người tham gia bảo hiểm y tế thương mại mà phải điều trị bệnh do virus Corona thì danh mục trang thiết bị vật tư y tế thuốc dịch truyền, danh mục chung theo Công văn 104/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

Còn cụ thể đối với người bệnh thì chi phí này là được nhà nước miễn phí cho nên bệnh viện không tính toán được 1 người bệnh khi điều trị bệnh do virus Corona thì hết bao nhiêu tiền. Tôi ví dụ, nhà nước mua và cấp máy thở bằng tiền ngân sách cho bệnh viện với chi phí là 1 tỷ đồng nhưng không thể biết được chi phí liên quan máy thở cho 1 người bệnh là bao nhiêu tiền.

Mặc dù có một số chi phí có thể thống kê được nhưng đa số trang thiết bị, vật tư y tế được ngân sách nhà nước trả tiền, nghĩa là người bệnh không phải trả tiền mà được miễn phí. Do đó bệnh viện cũng không thể cung cấp được cái danh mục chi phí cụ thể cho từng người bệnh.

- Xin cảm ơn ông!