Ngành Hải quan: 74 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức cao nhất

VietTimes -- Hiện, ngành Hải quan có 74 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - mức độ cao nhất hiện nay, không chỉ quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được tiến hành trên môi trường mạng mà cả việc thanh toán lệ phí (nếu có) cũng được thực hiện trực tuyến.

 Hải quan điện tử đang từng bước làm thay đổi thay đổi tác phong và nhận thức của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Hải quan điện tử đang từng bước làm thay đổi thay đổi tác phong và nhận thức của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay ngành Hải quan đã cung cấp 182 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 168 dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính cho phép doanh nghiệp (DN) thực hiện thông qua mạng internet các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải đường biển.

Trong đó, cổng thông tin điện tử Hải quan đã cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan như: Tra cứu biểu thuế, in bảng kê mã vạch phương tiện chứa hàng, tra cứu thông tin nợ thuế, đăng ký DN sử dụng chữ ký số….

Cùng với đó, các công cụ trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Hải quan địa phương cũng được kết nối với cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính của các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ DN như: Trung tâm hỗ trợ tư vấn qua điện thoại của Tổng cục Hải quan; phòng hành chính một cửa tại Tổng cục Hải quan; tổ tư vấn Hải quan-DN tại Cục/Chi cục; bộ phận tư vấn, giải đáp vướng mắc tại địa điểm làm thủ tục hải quan; hội nghị đối thoại do cơ quan Hải quan tổ chức, phối hợp tổ chức; các lớp tập huấn, đào tạo do cơ quan Hải quan tổ chức…

Trong thời gian tới, ngành Hải quan đặt mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hướng tới thực hiện các thủ tục hải quan theo hướng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4, tạo thuận lợi cho DN, người dân, tăng tốc độ xử lý của cơ quan Hải quan.

Lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, với số lượng nêu trên, Tổng cục Hải quan là một trong những bộ, ngành có số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 nhiều nhất hiện nay.

Một trong những khâu đột phá về ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan năm 2016 và giai đoạn tới là nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, năm 2016, nâng cấp, xây dựng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Hải quan để đảm bảo dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép  người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng