Năm 2021-2023, Bộ TT&TT triển khai nền tảng dữ liệu theo nguyên tắc "dữ liệu từ một nguồn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một trong những mục tiêu trong Kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2025 là hình thành hệ sinh thái số trong Bộ mà Bộ TT&TT vừa mới ban hành.
ảnh minh họa. Nguồn Internet
ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch mà Bộ TT&TT phê duyệt, các mục tiêu về hạ tầng, ứng dụng được xây dựng cụ thể qua từng năm như sau:

Thứ nhất, về hiện đại hóa hạ tầng CNTT,năm 2021: Đảm bảo Mạng diện rộng của Bộ đáp ứng tối thiểu 60% lưu lượng truy nhập nội bộ vào các hệ thống thông tin, CSDL của Bộ (giảm bớt phụ thuộc vào Internet). Năm 2021-2023: Hình thành mạng lưới trung tâm dữ liệu dự phòng nhiều điểm, đáp ứng 80% nhu cầu lưu trữ, tính toán và xử lý dữ liệu của Bộ, có tính sẵn sàng, độ ổn định cao; thiết lập hạ tầng điện toán đám mây riêng của Bộ, chuyển đổi tài nguyên kỹ thuật (mạng, máy chủ, lưu trữ) thành các dịch vụ đám mây, sẵn sàng ghép nối với nhiều đám mây để hình thành mô hình đám mây thống nhất, linh hoạt; triển khai nền tảng dữ liệu theo nguyên tắc "dữ liệu từ một nguồn"...

Thứ hai, về ứng dụng CNTT trong nội bộ, năm 2021, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đã được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản, tài liệu điện tử; 100% chỉ số phát triển ngành TT&TT được kịp thời cập nhật và trình chiếu trên bảng hiển thị số liệu (dashboard); 100% nhiệm vụ giao xuống các đơn vị thuộc Bộ được cập nhật trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ... Năm 2022, 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành...

Năm 2023, 100% CSDL chuyên ngành của Bộ được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trong hoạt động của Bộ; 100% cán bộ, công chức, viên chức được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó, 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu...

Đến năm 2024, 100% đơn vị thuộc Bộ sử dụng ứng dụng về quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thi đua - khen thưởng; 90% ứng dụng, phần mềm phục vụ công việc của CBCCVC Bộ TT&TT được đưa lên đám mây, dưới dạng một giao diện sử dụng, tương tác duy nhất...

Thứ ba, về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) năm 2021 phải đảm bảo 90% người dân, DN hài lòng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; 70% hồ sơ thủ tục hành chính nộp (bao gồm trực tiếp và trực tuyến) được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng...

Đến năm 2022, cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử, kịp thời trao đổi, giải đáp thắc mắc, kiến nghị tổ chức, cá nhân; hoàn thiện 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần và thanh toán điện tử (nếu dịch vụ cần được định danh, xác thực, thanh toán)... Năm 2023, phát triển, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị thuộc Bộ sang dữ liệu số.

Năm 2024 sẽ mở dữ liệu của các đơn vị thuộc Bộ theo đúng quy định của pháp luật; làm trước đối với dữ liệu thuộc lĩnh vực viễn thông, Internet; ứng dụng CNTT, phục vụ nhu cầu tra cứu, thực hiện dịch vụ công và các nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài Bộ.