Năm 2018, mở rộng cung cấp IPv6 cho thuê bao 4G LTE

Theo kế hoạch mới được Bộ TT&TT ban hành, trong tháng 12/2018, các doanh nghiệp được cấp phép 4G sẽ triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G, mở rộng cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao di động 4G LTE. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số cũng kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ nội dung số.
Năm 2018, mở rộng cung cấp IPv6 cho thuê bao 4G LTE - Ảnh 1

Dịch vụ IPv6 sẽ được mở rộng cung cấp cho các thuê bao 4G trong năm 2018

Bộ TT&TT mới ban hành Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12/2/2018 về kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Theo đó, trong năm 2018, Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tư vấn đào tạo, hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6.

Cụ thể, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sẽ nghiên cứu, đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Nghiên cứu cơ chế thúc đẩy triển khai IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước, sẽ bổ sung quy định bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước. Phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định yêu cầu phải hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử.

Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ TT&TT, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường. Theo đó, sẽ nghiên cứu bổ sung quy định yêu cầu bắt buộc các ISP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4G LTE đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, áp dụng trong cấp và gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ. Kiểm tra giám sát các nhà cung cấp dịch vụ 4G LTE trong triển khai IPv6 theo cam kết khi được cấp, gia hạn giấy phép 4G.

Để nâng cao nhận thức về IPv6, trong tháng 5/2018 sẽ tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam với chủ đề “IPv6 LTE và Content” tại Hà Nội và một hội thảo tại TP.HCM về triển khai IPv6 cho các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về IPv6 cho các đối tượng như doanh nghiệp, khối cơ quan nhà nước, startup, học sinh, sinh viên.

Đối với nhiệm vụ để phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 sẽ tăng tường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia, mở rộng hệ thống DNS quốc gia hỗ trợ IPv6, tăng số lượng ISP kết nối IPv6 qua VNIX, kết nối với nhau, kết nối quốc tế, tăng lưu lượng thực. Triển khai IPv6 trong kết nối ngang hàng giữa các doanh nghiệp, mở rộng kết nối IPv6 quốc tế, các doanh nghiệp ISP lớn có kết nối IPv6, IPv4 với nhau, mở rộng về các hướng và lưu lượng IPv6 đi quốc tế.

Kế hoạch cũng đặt ra những mục tiêu rất cụ thể như: Cuối tháng 12/2018 sẽ mở rộng dịch vụ hỗ trợ IPv6 và tăng lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước, đặc biệt là lưu lượng từ mạng Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ TT&TT. Cuối tháng 12, cũng sẽ triển khai IPv6 cho chính chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hệ thống máy tính kết nối Internet.

Trong tháng 12/2018, các doanh nghiệp được cấp phép 4G sẽ triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G, mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao di động 4G LTE. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số cũng sẽ kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ nội dung số, mở rộng phạm vi triển khai IPv6 cho các dịch vụ nội dung số, ứng dụng, phần mềm. Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị sớm nghiên cứu triển khai sản xuất thiết bị đảm bảo hỗ trợ IPv6, nghiên cứu dịch vụ IoT và các dịch vụ Internet khác trên nền tảng IPv6, nghiên cứu công tác đảm bảo an toàn bảo mật cho các dịch vụ IoT trên nền tảng IPv6.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/vien-thong/nam-2018-mo-rong-cung-cap-ipv6-cho-thue-bao-4g-lte-164662.ict