Mách bạn ý nghĩa các số hiệu trên đường băng sân bay

Viettimes -- Mỗi đường băng ở các sân bay trên thế giới đều có các con số ký hiệu. Những con số đó có ý nghĩa gì? 
Tìm hiểu ý nghĩa của các con số trên đường bay