Lập tổ công tác tiếp nhận xử lý “mọi vấn đề” của DN trên Cổng TTĐT Chính phủ

VietTimes -- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký quyết định 925/QĐ-VPCP  về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Những kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp đều được trả lời giải đáp nhanh chóng và đầy đủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn/
Những kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp đều được trả lời giải đáp nhanh chóng và đầy đủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn/

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm chuyển các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đến các Vụ chức năng xử lý hoặc chuyển đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét, xử lý, trả lời doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp); tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Cũng theo 925/QĐ-VPCP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nguyễn Trọng Dũng được phân công làm Tổ trưởng.

Tổ phó gồm: Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo; Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Hà Minh Mạnh.

Thành viên Tổ công tác gồm: Ông Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Văn thư Hành chính; ông Trần Văn Đương, Hàm vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành; ông Phạm Sỹ, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; ông Vũ Thiện Vương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Lê Vũ Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính; ông Nguyễn Hữu Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ III; bà Cao Thị Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ; bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế; ông Đỗ Xuân Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ I; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; bà Đặng Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo, chính thức được đưa vào vận hành tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn/ từ ngày 1/10/2016. Doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị, đồng thời theo dõi được tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị của mình cũng như có thể tham khảo các tình huống, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư khác thông qua máy tính hoặc thiết bị cầm tay kết nối internet.Tuy mới chỉ hoạt động được 2 tuần nhưng hiện tại Hệ thống  đã nhận được rất nhiều ý kiến kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp và những ý kiến, kiến nghị này đều được giải đáp rất nhanh chóng và đầy đủ.