Một ngày ra mắt, đã có hơn 35.000 người 'thích' trang thông tin Chính phủ trên Facebook

Một ngày ra mắt, đã có hơn 35.000 người 'thích' trang thông tin Chính phủ trên Facebook

Tính đến 11 giờ ngày 22.10, đã có 35.773 lượt người bấm nút thích (like) trang fanpage của Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn). Đây là trang fanpage do chinhphu.vn thử nghiệm, đưa thông cáo báo chí (nội dung về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó thủ tướng) lên Facebook.