Hà Nội: Yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá đất

VietTimes – Trong 8 tháng đầu năm số tiền Hà Nội thu về được từ đấu giá quyền sử dụng đất là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch. Vì vậy, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sở TNMT Hà Nội, mặc dù công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây đã có những chuyển biến. Tuy nhiên chưa có sự đồng đều giữa các địa phương.

Trung bình số tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu về hàng năm là 2.000 tỷ đồng. Riêng năm 2015, có 22 quận, huyện, thị xã và Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với diện tích đất đấu giá 18,9 ha, thu về cho ngân sách 3.398 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch.

Tới năm nay (2016), UBND TP Hà Nội vừa thông báo, 8 tháng đầu năm đã có 15 đơn vị trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 21,3 ha, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.

Trong những tháng còn lại của năm 2016, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục về giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức các phiên đấu giá sớm nhất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016.