Hà Nội cấm học sinh dùng thiết bị di động ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng

VietTimes -- Đối với các hoạt động giáo dục, kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sẽ hướng dẫn việc cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện thoại di động đúng quy định cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học thông qua Internet phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc này nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học khai thác, sử dụn thông tin trên Internet, sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực; hạn chế các tác động tiêu cực đến cán bộ giáo viên, nhân viên và  học sinh từ các nội dung xấu, không lành mạnh trên Internet.

Theo kế hoạch, ngành giáo dục Thủ đô sẽ phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông khác trên Internet để thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành giáo dục đồng thời  nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi để tạo niềm tin đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học và toàn xã hội. Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những tấm gương cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tiêu biểu, điển hình trong trường học trên Internet.

Cùng với đó, tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng điện thoại di động đúng quy định, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng, không sử dụng điện thoại di động trong các giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể của trường. Ngoài các giờ quy định trên, không được sử dụng điện thoại di động vào những việc có nội dung xấu, ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng.

Đồng thời, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học các quy định định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử văn hóa trên môi trường mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường.

Đối với các hoạt động giáo dục, kế hoạch của Sở GD&ĐT cho hay, sẽ hướng dẫn việc cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện thoại di động đúng quy định cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học thông qua Internet phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng Internet, điện thoại di động hiệu quả cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; thúc đẩy hình thành văn hóa ứng xử, chia sẻ thông tin lành mạnh, lên án, tẩy chay hành vi đi ngược lại lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thông qua các website, diễn đàn trên mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức, phản bác những thông tin sai trái, tiêu cực, độc hại trên Internet; khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực; nghiên cứu tham mưu phương thức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học thông qua môi trường mạng phù hợp với tình hình mới...