Hà Nội cấm học sinh dùng thiết bị di động ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng

Hà Nội cấm học sinh dùng thiết bị di động ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng

VietTimes -- Đối với các hoạt động giáo dục, kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sẽ hướng dẫn việc cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện thoại di động đúng quy định cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học thông qua Internet phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh