Facebook tiết lộ gì về lực lượng “giữ gìn an ninh trật tự“?

VietTimes -- Nhóm chịu trách nhiệm về an toàn trên Facebook bao gồm 30.000 người, với khoảng 15.000 người làm nhiệm vụ kiểm duyệt nội dung trên toàn cầu. Trái ngược với những gì báo chí gần đây nhận định, những người kiểm duyệt nội dung không có chỉ tiêu về số bài viết họ cần xử lý.
ảnh mình họa: snopes.com
ảnh mình họa: snopes.com

Facebook vừa công bố một số thông tin về người kiểm duyệt làm nhiệm vụ "giữ trật tự" trên Facebook. Theo đó, Facebook khẳng định số lượng nhân sự chịu trách nhiệm về an toàn trên mạng xã hội này khá lớn, vào khoảng 30.000 người và họ không phải chịu định mức về số lượng xử lý mỗi ngày.

Ngoài ra, thu nhập của những người kiểm duyệt không dựa trên số lượng nội dung họ xử lý và những người kiểm duyệt của chúng tôi cũng không dựa vào Google Dịch (Google Translate) bởi họ đã được đào tạo và cung cấp những tài nguyên hỗ trợ.

Facebook tiết lộ tuyển dụng những người kiểm duyệt dựa trên chuyên môn ngôn ngữ và nền tảng văn hóa. Mạng xã hội này kiểm duyệt nội dung bằng hơn 50 ngôn ngữ và khuyến khích họ dành thời gian phù hợp để xem xét những báo cáo. Họ làm việc tại hơn 20 địa điểm trên toàn cầu, vận hành như văn phòng của Facebook và hỗ trợ 24/7. Một số người kiểm duyệt làm việc tại Morocco và Philiphines, trong khi những người khác làm việc tại văn phòng ở Mỹ, Đức, Latvia, Tây Ban Nha và những địa điểm khác trên toàn thế giới.

Đồng thời, đại diện Facebook cho biết "trong nhiều năm nay, chúng tôi đã công bố Tiêu chuẩn Cộng đồng, một hướng dẫn chung quy định những điều được phép và không được phép trên Facebook. Đầu năm nay, chúng tôi đã tiến thêm một bước và công bố những hướng dẫn nội bộ để thực thi các tiêu chuẩn đó. Mọi người đều có thể theo dõi nội dung này. Chúng tôi thay đổi chính sách dựa trên những xu hướng mới từ chia sẻ của các nhà quan sát, phản hồi từ trong và ngoài công ty, cũng như những thay đổi bất ngờ và đôi khi kịch tính diễn ra. Chúng tôi công bố những thay đổi này hàng tháng".