Đến năm 2020: Nhà nước chỉ giữ 50 - 65% vốn điều lệ VNPT, MobiFone

VietTimes -- Trong 240 doanh nghiệp (DN) nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là DN được nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; VNPT và MobiFone - DN thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, được xếp vào nhóm nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Trong buổi làm việc với VNPT tháng 8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, VNPT đã tiến hành tái cơ cấu để tập trung thống nhất, áp dụng biện pháp quản trị doanh nghiệp tốt, chất lượng dịch vụ nâng lên, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng lên, vốn
Trong buổi làm việc với VNPT tháng 8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, VNPT đã tiến hành tái cơ cấu để tập trung thống nhất, áp dụng biện pháp quản trị doanh nghiệp tốt, chất lượng dịch vụ nâng lên, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng lên, vốn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 58 ban hành phụ lục I về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.

Quyết định mới của Chính phủ cũng nêu rõ Danh mục 240 doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, gồm 103 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó có Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 4 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, trong đó có 2 doanh nghiệp lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng là VNPT và MobiFone; cùng 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, trong đó có 5 doanh nghiệp lĩnh vực thông tin truyền thông gồm: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam - VTV Cab (Đài Truyền hình Việt Nam), Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam - VTV Broadcom (Đài Truyền hình Việt Nam), Công ty TNHH một thành viên Điện Ảnh Hà Nội và Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (TP.HCM).

Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, Quyết định nêu rõ những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động trong 11 ngành, lĩnh vực: Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng); Bưu chính công ích; Kinh doanh xổ số; Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, hoạt động trong 5 ngành, lĩnh vực gồm: Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không; Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng; Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí; Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Sản xuất hóa chất cơ bản; Vận chuyển hàng không; Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Bán buôn gạo, đầu mối nhập khẩu xăng dầu và Sản xuất thuốc lá điếu; Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng;...

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2017, thay thế Quyết định 37 ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.