Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 16/BTTTT-TTCS cho ý kiến về việc phát sóng chương trình phát thanh về thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc tổ chức sản xuất 24 chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trong năm 2016 trên hệ thống thông tin cơ sở. Bộ đang tiến hành chuyển đĩa phát thanh chứa 24 chương trình tới Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (mỗi sở 2 đĩa); tới các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (mỗi đài 2 đĩa) và gửi kèm số lượng đĩa tương ứng với số lượng Đài Truyền thanh cấp xã thuộc huyện đó (mỗi xã 1 đĩa).

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện phối hợp, chuyển đĩa phát thanh thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tới Đài Truyền thanh cấp xã (mỗi đơn vị 1 đĩa) ngay khi nhận được đĩa trên và chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã nghiêm túc thực hiện phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở để thông tin tới nhân dân.

Trong quá trình triển khai phát sóng, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện việc phát thanh các chương trình thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi tiến độ triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn II.