“Đào Bitcoin” là gì, vì sao mọi người đua nhau “đào Bitcoin“?

VietTimes -- Gần đây, chắc bạn đã nghe về loại tiền tệ kỹ thuật số Bitcoin và công việc "đào Bitcoin" có thể kiếm được khoản thù lao lớn hàng tháng. Vậy đào Bitcoin là gì? Và vì sao mọi người đua nhau "đào Bitcoin? Video dưới đây sẽ giải thích cho bạn điều này.
Để bắt đầu công việc "đào Bitcoin", bạn cần một máy tính cấu hình cao. Nguồn: leganerd
Để bắt đầu công việc "đào Bitcoin", bạn cần một máy tính cấu hình cao. Nguồn: leganerd
Theo tài liệu Bitcoin: Hệ thống tiền tệ số đồng đẳng của ông Satoshi Nakamoto, cha đẻ của Bitcoin thì hệ thống này hoạt động khác hoàn toàn so với hệ thống tiền tệ truyền thống. Hệ thống Bitcoin không được quản lý bởi bất kỳ chính phủ nào mà được phát hành hạn chế dựa trên các thuật toán.
Bitcoin được cấp tới các máy tính với phần mềm "đào Bitcoin" để trả công cho việc xác minh giao dịch Bitcoin và ghi chúng vào cuốn sổ cái được phân tán trong mạng đồng đẳng - được gọi là blockchain. Các thợ đào sẽ được trả công bằng đồng Bitcoin cho việc mã hóa các khối blockchain. Để hiểu rõ hơn về công việc đặc biệt này, bạn hãy xem video dưới đây.

Video: "Đào Bitcoin" là gì? Nguồn: bitcoinminingcom